Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Rozszerzenie zakresu działalności gospodarczej poprzez uruchomienie 9
nowych gabinetów lekarskich oraz zwiększenie skali działania w ramach
kontraktu NFZ Poradni Rodzinnej w Białej Nysce.

©2023. Projekt i wykonanie: Rafał Gierlicki

e-mail: rafalgierlicki@gmail.com